Fisk til alle – også i fremtiden

Der fiskes af lyst og der fiskes for at tjene penge, hvor mange fisk har vi?


Torsk, havørred, laks og ål er nogle af de fiskearter, som fiskes både af erhvervsfiskere og af lyst- og fritidsfiskere. Derfor er de omfattet af det projekt under EU, som kaldes REKREA-projektet. Det går ud på at finde ud af, hvordan fiskebestandene har det. Man må derfor vide, hvor mange fisk, der fanges både af erhvervsfiskere og af lyst- og fritidsfiskere.

 

Ehvervsfiskernes fangster kendes med ret stor sikkerhed. Når det gælder antallet af fangster i det rekreative fiskeri, er oplysningerne imidlertid utilstrækkelige. Det er denne del af fiskeriet, REKREA-projektet har arbejdet i Danmark med siden 2009.

 

I år undersøger DTU-Aqua sine særligt torskebestanden i Øresund. Om bord på turbåde i Øresund og ved bådramperne vil fiskere møde Aqua-interviewere, som indsamler oplysninger om lystfiskernes fangster af den populære fiskeart.

 

Både lystfiskere og turbådsskippere har bakket op om undersøgelsen. Det er en fælles interesse at skabe det bedst mulige grundlag for forvaltningen af torskebestanden.

 

Der bliver hevet mange torsk i land i Øresund. Lystfiskeriet foregår i første række fra turbådene og en del selvfølgelig også fra private både. 500 tons torsk bliver der alt i alt hevet i land af lystfiskere i Øresund. Det kommercielle fiskeri i Øresund tegner sig for 600 tons.

 

Enhver kan forstå, at der er mange penge i torskefiskeriet i Øresund både for fiskerierhvervet og for fisketurismen.

 

Det, der vises så tydeligt med torskefiskeriet i Øresund afspejler sig i erhvervs-  og lystfiskeriet i alle danske farvande efter torsk, havørred, laks og ål. Derfor er det vigtigt at skabe det bedste grundlag for forvaltning af bestandene, så der også i fremtiden er fisk til alle.

 

Kilde: http://www.aqua.dtu.dk/Nyheder/Nyhed?id=f1043430-29f8-4460-82a3-4fKategorier: Aktuelt, Naturvidenskab
Sidemenu