Sønderjysk Kyst Cup 2016

Sønderjysk Kyst Cup 2016 - Torsdag, 5 maj 00.00 til søndag 8 maj 16.00


Outdoor Vinder.jpg

Outdoor i Centrum’s KYST CUP Dette er et tilbagevendende event som afholdes i maj og som henvender sig til alle uanset unge, ældre, garvede, nybegyndere i den ædle sport Lystfiskeri. Vores mål er at synliggøre denne dejlige sport vor natur og gode oplevelser er den absolutte fællesnævner.

Præmier: Hovedpræmien vil være en fiskerejse og der vil være præmier i alt for over 75000kr ingen præmier byttes 


Outdoor Vinder.jpg

Konkurrence regler:

Konkurrencen starter torsdag kl. 00.00 og slutter søndag kl. 16.00. Der må kun fiskes med en stang pr. deltager. Der kan indvejes 1 fisk i hver kategori pr kort . 

Køb af deltagerkort: Deltagerkort købes hos Outdoor i centrum / P&G Fishing perlegade 44 6400 Sønderborg og på www.outdooricentrum.dk senest fredag den 8. maj deltagerkort koster 250 kr. pr mand men så får man en gave til en værdi af mindst 250 kr.

Fiskevande: Der må kun fiskes ved kysten fra Kobbermølle i syd til Kolding Havn i nord samt kysten rundt om Als (man skal selvfølgelig respektere de gældende fredningszoner) samt Ærø. Der må ikke fiskes i put and take, flydering, båd.

Indvejning: Fredag - Lørdag kl.17-18 ved butikken Perlegade 44 Søndag 15-16 ved scenen på Rønhaveplads. Alle fisk der tilmeldes, skal indleveres til skue og udleveres igen efter indvejningen slutter, der skal forevises deltager kort samt gyldigt fisketegn ved indvejningen. Alle tvivlsspørgsmål afgøres af Outdoor i Centrum.

Mindste mål: Havørred 42 cm. - Torsk 45 cm. Fladfisk eftergældende mindstemål - art underordnet tungest vinder Hornfisk 60 cm. 

Laksefisk skal have en konditions faktor større eller lige med 1 jfr. Fultons formel som er: vægt x 100 skal være større end eller lige med længde x længde x længde. Vægten er målt i gram og længde målt i cm. Laksefisk indvejes hele. Torsk indvejes opskåret uden indvolde men med hoved. Fladfisk og Hornfisk indvejes hele. Præmieoverrækkelse: På Rønhaveplads, Sønderborg kl. 15.00 Søndag.  

Kategorier: Konkurrencer, Outdoor
Sidemenu