Stillehavsøsters truer blåmuslinger

Den invasive art nyder godt af temperaturstigningen


I mere end 20 år har man kendt til stillehavsøsters ved Vadehavet og ifølge den seneste opgørelse er mængden oppe på 12.000 ton. Fra Vadehavet har arten spredt sig videre op ad den jyske vestkyst, ind i Limfjorden, til Horsens fjord, Issefjorden, og til kysterne ved Kalundborg og Langeland.

Stillehavsøsters hører ikke hjemme i Danmark. Den er importeret fra Japan til Frankrig og Holland og senere til den tyske del af Vadehavet, fordi europæiske østers havde været ramt af en krebsepest, der udraderede bestanden.

Østers er en yndet spise, så mange har haft stor fornøjelse af, at gå ud i Vadehavet ved lavvande og samle alle de østers op, de kunne slæbe hjem. Pressen melder dog i disse dage, at stillehavsøsters også er alt andet end populære.

Da arten blev indført fra de varme himmelstrøg mente man, at klimaet var for koldt til, at den kunne formere sig her. Men stillehavsøsters har tilpasset sig de nye forhold og vandtemperaturen er steget, så den formerer sig nu i rask tempo.

Navnlig i Limfjorden er det et problem. Arten spreder sig uhæmmet, den lægger sig som en tæt plamage, der kvæler muslingebankerne og fortrænger den sidste bestand af limfjordsøsters, og såvel fiskere som forskere ser magtesløse til.

Ifølge Dagbladet Politiken udtaler Miljøstyrelsens biolog Hans Erik Svart, at der ikke er nogen god metode til at fjerne stillehavsøsters, når de først er ankommet til et område. ”Østersene har været i årtier i Vadehavet, og der har vi heller ikke kunnet stille noget op. Næsten lige meget, hvor mange penge du ville give mig til at løse det, ville jeg spørge: Hvad skal jeg stille op med dem?”

 - Ikke noget opmuntrende svar til dem, der har baseret deres økonomi på at fiske blåmuslinger i Limfjorden.

 

Kilder:

http://svana.dk/natur/artsleksikon/bloeddyr/stillehavsoesters/                                                                                             

http://www.dr.dk/nyheder/indland/invasive-stillehavsoesters-truer-med-kvaele-danske-oesters

http://politiken.dk/indland/art5920977/De-smager-godt-men-invasive-%C3%B8sters-%C3%B8del%C3%A6gger-Limfjorden 

 Kategorier: Aktuelt
Sidemenu