Vadehavet på dagsordenen

Miljøministre fra Danmark, Tyskland og Holland samlet for at lave en Vadehavs-aftale


Danmarks mest truede dyr er? spurgte radiojournalisten sin medvært på radioprogrammet P1 Morgen.

 

Hun kunne ikke lige finde det svar, han fiskede efter, men havde hun været lystfisker, havde hun vidst, at svaret er: snæblen.

 

Snæblen er som art mere truet end tigeren og isbjørnen. Det er Danmark, der skal passe på den, for den gyder som det eneste sted i verden i vandløb ved den danske del af Vadehavet. Opgaven er vanskelig og det går ikke godt for os med at løse den.. Bestanden bliver stadig mindre. Der er nu kun 3.500 snæbler tilbage på trods af en indsats på 130 millioner kroner for at forbedre forholdene for arten. Det er i første række sket ved at fjerne menneskeskabte forhindringer oppe i åerne.

Skarven har fået en stor del af skylden for, at den store indsats ikke har haft den ønskede effekt, men forskerne mener, at problemstillingen er noget mere kompleks. Fisk bevæger sig, de er i åen, de krydser landegrænser i Vadehavet og svømmer ud i  Nordsøen, før de vender tilbage igen. Man er derfor nødt til at se på erhvervsfiskeriets indflydelse ligesom det må undersøges, om fiskene har nok at leve af i Vadehavet. 

Vadehavet er ikke kun et dansk anliggende, også Tyskland og Holland har del i det. Derfor håber man, at der kommer noget godt ud af, at miljøminister Jakob Ellemann-Jensen i dag er i Holland for sammen med sin tyske og hollandske kollega at underskrive en  Vadehavsaftale, som er bygget op om  den såkaldte Swimway-strategi.

Denne strategi skal være ramme for arbejdet med at sikre fiskebestanden i Vadehavet ud fra en forståelse af, at vi ikke kan løse problemet hver især på vores måde. Vi skal arbejde sammen og se opgaven i et helhedsperspektiv, hvis vi skal nå nogen vegne.

 

Kilde: https://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2018-05-18Kategorier: Aktuelt, Åfiskeri, Havfiskeri
Sidemenu