Find Vandranunklen – vandplanternes svar på Messi

Et enkelt klik på din mobiltelefon kan gøre dig til deltager i et stort videnskabeligt projekt


Når du traver afsted langs søer og åer med din fiskestang, har du mulighed for at give dit bidrag til et stort projekt, som skal skabe ny viden om, hvordan Danmarks natur har det.  Bestemte dyr, planter, svampe og levesteder i den danske natur er blevet udvalgt med det formål at finde ud af, om det går frem eller tilbage for dem.

 

Dansk Naturfredningsforening står bag projektet. Det bygger på, at vågne borgere ved deres observationer leverer materiale til forskerne, som så behandler det indkomne materiale videnskabeligt. Det giver mange flere observationer, end forskerne selv ville kunne magte at indsamle.

 

Kaare Ebert, som er Fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund fortalte om projektet i Radioen. Han henvendte sig særligt til lystfiskere, fordi det drejede sig om vandranunklen, som man finder i både søer, damme og vandløb.

 

”Vandranunklen er”, sagde han ”vandplanternes svar på fodboldens Messi." Med større ord kan vandranunklens betydning for vandmiljøet ikke beskrives. Den kan fungere som skjulested for fiskenes yngel, den er et godt levested for de smådyr og insekter som fiskene lever af, og den skaber variation i strømhastighed rundt om planten for blot at nævne nogle af årsagerne til, at den er udvalgt, som en af de planter, der er med i Naturfredningsforeningens store undersøgelse.

 

Det er vandranunklen, som du, der færdes ved søer og vandløb, opfordres til at tjekke.

 

Det er nemt og hurtigt at komme i gang med at naturtjekke. Du kan både registrere via app'en "NaturTjek" eller lave en web-registrering.

 

"Sådan gør du" forklarer Naturfredningsforeningen på sin hjemmeside:

1. Download app’en ’NaturTjek’ i ITUNESGOOGLE PLAY eller registrér arter og levesteder online på www.biodiversitet.nu/registrer-online. Har du Windows Phone kan du bruge web-appen.

2. Registrer dig som bruger.

3. Smut ud i naturen og registrer hvad du møder på din vej.

 

Kilder:

http://www.biodiversitet.nu/ 

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/p1-morgen-2016-06-30#!/02:44:42Kategorier: Fiskegrej, Naturvidenskab
Sidemenu