Godt nyt for snæblen

Sidemenu

Snæblen er truet blandt andet fordi den bliver ædt af skarven, men nu bliver der gjort noget for at begrænse skarvens snæbeljagt


I et tidligere blogindlæg har jeg peget på Danmarks problem med at passe på snæblen.  Snæblen er totalfredet i Danmark, fordi Vidåen er det eneste sted i verden, den lægger æg. Snæblen er optaget på EU's liste over beskyttede arter og har særlig prioritet. Derfor er vi i høj grad forpligtede på at passe på denne fisk. Bestanden er imidlertid truet, og det skyldes blandt andet skarven, som ivrigt tager for sig af retterne, også når menuen er snæbel.

 

Nu bliver der endelig gjort noget for at begrænse skarvens snæbeljagt. Naturstyrelsen, som hører under Miljø-og Fødevareministeriet, arbejder for tiden på ”Forvaltningsplan for skarv i Danmark 2016-2020”. Planen har fokus på skarvers fødesøgning i vandløb med det sigte ”at nedbringe skarvernes fødesøgning på vandløbsstrækninger, hvor de kan gøre væsentlig skade på vigtige fiskebestande.”

 

Snæblen er fiskearten, man fremfor nogen har i tankerne i denne forbindelse, og der bliver der nu gjort en særlig indsats for at passe på den. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af skarv for at beskytte bestanden af snæbel og andre angivne arter fra 1. august til 31.marts, ligesom Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af skarv for at beskytte udtrækkende smolt af snæbel og andre angivne arter.

 

Ejeren eller brugeren af en ejendom kan søge om tilladelse til regulering i forhold til snæbel og andre arter. Ifølge Naturstyrelsens praksis kan lystfiskerforeninger – som har lejet fiskeretten på en ejendom – ansøge om reguleringstilladelse som bruger af en ejendom. Tilladelser gives under forudsætning af lodsejerens tilladelse.

 

Lad os håbe, at dette initiativ vil være et godt bidrag til at redde snæblen.

 

Kilde: Forvaltningsplan for skarv i  Danmark 2016-2020                           

Naturstyrelsen, XXXX 

Høringsudkast – maj 2016Kategorier: Naturvidenskab, Outdoor