Regelsæt for lystfiskere

Sidemenu

Vi kan alle komme i tvivl om et eller andet på en fisketur, men der findes klare svar


 

Som fisker har du pligt til at give de fisk, du fanger den bedste behandling. Du skal tage hensyn til de andre fiskere, og du skal forlade fiskestedet i en sådan stand, at ingen kan se, at du har været der.

 

”Det ved jeg da godt,” vil de fleste svare. ”Det er noget, man kan sige sig selv.” Ja, så enkelt er det, men vi kan alle komme i tvivl om et eller andet og så er det nyttigt at kende det regelsæt, der finde for lystfiskere:

 

 

 • Fisk er et levende væsen og skal behandles med respekt

FISKERETIK

 • Fisk må ikke opbevares i net i søen
 • Fisk der skal aflives skal hurtigt aflives med slag og afblødning. Fanget fisk må ikke genudsættes, hvis de har fået skader eller det vurderes at fisken ikke er levedygtig
 • Der må kun fiskes med 1 krog pr. Stang( 1 enkeltkrog el. 1 trekrog)
 • Pirkefiskeri samt fiskeri med gaf, net og spyd er forbudt og medfører bortvisning.
 • Agnfisk er ikke tilladt, samt dele af fisk

LYSTFISKERETIK

 • Sæt dig grundigt ind i den enkeltes sø´s
  regelsæt
 • Forfodring er forbudt
 • Der må kun fiskes med gyldigt fiskekort og med det antal stænger, der er betalt for
 • Der må udelukkende fanges til eget brug
 • Vis hensyn til andre ved søen
 • Fisk ikke for tæt på andre. Tænk på andre, når linen kastes ud
 • Hunde skal føres i snor, hundens efterladenskaber skal fjernes
 • Buske og træer må ikke beskæres ved søen
 • Kast ikke cigaretskod i vandet – fiskene spiser dem
 • Ryd op efter dig selv og benyt skraldestativer
 • Brug renseplads til rensning af fisk. Rens aldrig fiskene ved søen af hensyn til smitte og forurening
 • Kasseret fiskeline og kroge må ikke henkastes i naturen og ved søen. Det er til fare for fugle og andre dyr
 • Brug de anviste parkeringspladser

Kilde: http://www.dansee.dk/6-regler-for-fiskeri-og-lystfiskeretik.htmlKategorier: Fiskegrej, Fiskeguide