Antallet af havørreder kan fordobles

Miljøindsats kan fordoble lystfiskeres fangst af havørreder


I sidste måned udsendte DTU Aqua en rapport med godt nyt for lystfiskere. Fiskeribiologerne Jan Nielsen og Anders Koed har undersøgt betydningen af at genskabe gydebanker og sikre passagen gennem vandløb og vådområder. Konklusionen lyder, ”denne miljøindsats vil øge antallet af hjembragte lystfiskerfangede havørreder i Danmark fra cirka 241.000 til cirka 529.000 havørreder, dvs. mindst en fordobling af det nuværende antal”.
Samtidig vil den store del af havørrederne, som ikke kommer på lystfiskerens krog øge gydning i vandløbene og dermed sikre de næste årgange.

 

Alle ørreder gyder i vandløb, men i mange vandløb er der etableret opstemninger for at udnytte vandkraften. Disse opstemninger har vist sig at have alvorlige konsekvenser for vandmiljøet i opstuvningszonen, som er den zone, der ligger oven for opstemningen. Her øges vanddybden, strømhastigheden bliver mindre og bundforholdene bliver mindre varierede.  En fisk som ørreden, der kræver hurtigstrømmende, iltrigt vand og varierede bundforhold, har på denne måde mistet en stor del af sine levesteder. Fjernelse af et opstemningsanlæg og genskabelse af det naturlige vandløb er derfor en vigtig del af miljøindsatsen.

 

Det kan ske, at hensynet til naturen støder sammen med hensynet til kulturen, som det er tilfældet ved Brøndsted Mølle der ligger ved Skærup Å i Vejle kommune. Opstemningen ved Brøndsted Mølle, udgør en spærring for vandrende fisk og smådyr. I 2012 købte Vejle Kommune opstemnings- og indvindingsretten ved Brøndsted Mølle med det formål at skabe fri passage. Da Brøndsted Mølle har historisk betydning og man ønskede at bevare kulturmiljøet med møllen og møllesøen stødte to hensyn sammen her.

 

Løsningen er blevet, at man bibeholder en sø ved møllen, ligesom møllestrømmen bevares og at man etablerer et omløb uden om møllesøen som et naturligt vandløb med gydeområder for ørred. Et smukt eksempel på, at både kultur og natur kan tilgodeses, når der er vilje til det.

 

Billedet er fra DTU Aqua rapporten v.Jan Nielsen og Anders Koed

http://www.aqua.dtu.dk/Nyheder/Nyhed?id=6ceafbe3-7bcf-49d3-9d07-e6c4c55dbfd7

http://www.vejle.dk/Presserum/Pressemeddelelser/Vejle-Kommune-skaber-faunapassage-ved-Broendsted-Moelle.aspxKategorier: Beklædning og tasker
Sidemenu