Fang en torsk og vind en dusør

Der bliver færre store torsk i Østersøen. Ændrede miljøforhold kan være forklaringen. DTU-Aqua undersøger sagen


Siden juni er 1459 torsk blevet indfanget, mærket og genudsat omkring Bornholm af forskere fra DTU-Aqua. Det er kun den første del. I alt mærkes 18.000 torsk ved Danmark, Sverige, Polen og Tyskland. Hver torsk bliver mærket med et lille, orange t-mærke med et unikt nummer. Samtidig bliver den målt og vejet. Nogle af torskene er blevet forsynet med en mini-sensor, der måler tryk og temperatur. De kan kendes på, at de har to orange mærker i venstre side.

 

Fanger man en fisk med mærke, får man en dusør, når fisken returneres hel og urenset til DTU-Aqua sammen med oplysninger om fangstdato, tid, sted og redskab.

 

DTU Aqua håber at få mange mærkede torsk retur, helst dog først om et år eller tre, når de har vokset sig lidt større.

 

Ændringer i Østersøens miljøforhold har gjort torskens øresten, som man normalt bruger til at aldersbestemme torsk, usikre at aflæse. Forskerne har derfor valgt denne fremgangsmåde til at skabe grundlag for at opdatere deres viden om, hvor hurtigt torsk af forskellige størrelse i forskellige områder af den østlige Østersø vokser under de nuværende miljøforhold. Derfor er også, Sverige, Polen og Tyskland med i projektet, som ledes af Karin Hüssy, DTU-Aqua.

 

På DTU-Aquas hjemmeside ligger en video med en klar beskrivelse af, hvordan en fangst af en mærket torsk skal indberettes.

 

http://www.aqua.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=D1B261DE-76CF-4E2E-AEEF-D499B9106537Kategorier: Aktuelt, Konkurrencer
Sidemenu