Flere laks i Skjern Å i 2016

Opgangen af laks til Skjern Å anslås til 3.434 for 2016, det er flere end i 2013 og færre end i 2011


DTU-Aqua udvælger hvert år vandløb, hvor de undersøger gydebestanden for laks. Sidste år gjaldt undersøgelserne Skjern Å- og Varde Å-systemet. Fiskpleje.dk har fremlagt resultaterne fra Skjern Å.

Undersøgelsen viser, at den totale opgang af laks til Skjern Å var 3.434 i 2016. Det er flere end i 2013, men færre end i 2011.

Andelen af udsatte fisk i Skjern Å er fordoblet i 2016 i forhold til tallene fra 2013. Siden 2010 er alle udsatte ½ årsfisk, der er udsat i Skjern Å blevet finneklippede, og siden 2011 er både ½- og 1-års laks blevet finneklippede. Det er grunden til, at udsatte laks nu kan skelnes fra vilde laks.

Næsten halvdelen af de laks, der blev fanget, viste sig at være udsatte. Det ser forskerne som udtryk for, at der er levemuligheder for langt flere vilde smolt.

Det bliver spændende at se, om der balancen mellem udsatte og vilde laks har rykket sig næste gang, der bliver målt i Skjern Å.

 

 http://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=20643D3E-F9A9-462C-B350-7F8838479539

 Kategorier: Aktuelt, Fisk, Naturvidenskab
Sidemenu