Fangstjournalen

Lystfiskere bidrager til klimaforskningen


Hvordan vil klimaforandringerne påvirke vores natur?  

Det spørgsmål optager os alle, og videnskabsmænd ser det som en stor og vigtig opgave at give os kvalificerede svar.

Når det gælder om at undersøge klimatiske forandringer i fiskebestanden, søger forskerne hjælp hos lystfiskerne, som man beder om at indrapportere deres fisketure til Fangstjournalen https://fangstjournalen.dtu.dk/

 

For tiden er det højaktuelt at indsamle viden om hornfisken. Hvor og hvornår optræder hornfisken langs de danske kyster?

Mange lystfiskere indrapporterer om deres fangst, og jo flere, der gør det, des pålideligere tal har forskerne at arbejde med.

Som forskeren Mark Payne selv udtrykker det: ”Over tid hjælper data om hornfiskene til en bedre forståelse af, hvordan årsforskelle i hornfiskenes ankomst og udbredelse hænger sammen med årsforskelle i havtemperatur, strømforhold og lignende. Det kræver selvfølgelig, at tilstrækkelig med lystfiskere har lyst til at bidrage med data fra deres fisketure”.

På baggrund af lystfiskernes indrapportering til Fangstjournalen er der udviklet et videnskabeligt ”hornfiske-barometer”, som du kan finde her: http://www.fishforecasts.aqua.dtu.dk/forecasts/hornfisk

Barometret bliver opdateret hver anden dag, og det angiver lystfiskernes fangstrater af hornfisk hen over sæsonen, og viser dermed også, hvornår man når toppen i det enkelte år.

Med tiden bliver dette materiale, som udvikles i samarbejde mellem forskere og fiskere til et vigtigt bidrag til et kvalificeret svar på spørgsmålet om klimaforandringernes påvirkning af vores natur.

Vi kan derfor kun anbefale, at du indrapporterer din fisketur til Fangstjournalen.

 

Kilde: http://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=B5B3D078-2E70-49A2-8534-B5F2C194E823

 


Billedet af ”Hornfiske-barometret” kan ses her: http://www.fishforecasts.aqua.dtu.dk/forecasts/hornfisk

Kategorier: Fangstgaranti, Konkurrencer, Kystfiskeri, Lystfisker, Outdoor
Sidemenu