Fisk i åndenød

Sommerens vilde varme udløser iltsvind i søer, fjorde og indre farvande


I dag kunne radioavisen oplyse, at der er indført fiskestop i dele af Skjern Å. TV-MV sætter billede på den sørgelige situation og beskriver den med ordene:"Tusindvis af fisk flyder døde rundt ved Hestholm Sø mellem Skjern og Lønborg".
På facebook kan man læse om fiskesøer, der er "lukket indtil det bliver køligere, og der er faldet vand i rigelige mængder".
”Danske farvande lider i varmen” hed det i Nyhedsprogrammet ”Orientering” på P1 i forgårs. 
Baggrunden for disse alarmerende oplysninger er den ekstreme varme med stille vejr, der har lagt sig over Danmark. Det bringer nemlig et stort miljøproblem frem, som er skjult i køligere perioder.
"Det er ligesom med et hul i dit tag", forklarede professor Stiig Markager til ”Orientering”, "det bemærker du ikke i tørvejr, men når regnen vælter ned, kan du ikke undgå at blive mindet om, at hullet er der, for så drypper det ned i huset. På samme måde er det med iltsvindet, det bemærker du ikke under almindelige vejrforhold, men i en periode med høje temperaturer gør en kraftig algevækst opmærksom på, hvad at der er noget galt".   
Man behøver ikke at være professor i biologi for at opdage, at der er alger i vandet. En kendt metode,som alle kan benytte sig af, er at gå ud i vandet til det når til knæene. Hvis du så kigger ned og opdager, at vandet er så uklart, at du ikke kan se dine fødder, så kan du gå ud fra, at det er fordi, der er for kraftig algevækst.   
Stiig Markager fortalte, at årsagen til den voldsomme forekomst af alger er den, at der er udledt store mængder af næringsstoffer i form af kvælstof og fosfor over de sidste 70 år. Udledningen giver næring til alger, der ender med at falde ned på bunden og lægge sig som mudder. Mudderet går i forrådnelse. Den proces kræver ilt. Når temperaturen bliver høj, og det er vindstille, går forrådnelsesprocessen stærkere, og der bliver brug for mere ilt og ltsvindet opstår, fordi mudderet bruger mere ilt til at forrådne, end der tilføres af ilt oven over havbunden.
I processen bliver en masse af de næringsstoffer, som er bundet til mudderet på bunden frigjort og pumpet fra havbunden og op i vandet, hvor de giver næring til ny algevækst. Der er dermed sat gang i en dårlig spiral.
Iltsvind udgør en særlig trussel for de mest indelukkede fjorde, hvor de næringsstoffer, der kommer fra land, ikke kan komme væk. Her er man meget afhængig af en sund vegetation af ålegræs, fordi det binder næringsstofferne, men ålegræs tåler meget dårligt iltsvind. Det taber bladene og forsvinder nogen steder helt.   
Der er brug for en effektiv indsats for at bekæmpe den udledning af næringsstoffer, som forårsager iltsvindet. De tiltag, som regeringens landbruspakke fra 2016 rummer er ifølge Stiig Dalager ikke tilstrækkelige, og de sætter os slet ikke i stand til at opfylde de standarder for havmiljøet, som vi sammen med de andre EU lande har forpligtet os til at indfri allerede i 2027.

Der er al mulig grund til at være opmærksom på, hvilke holdninger de forskellige partier har til dette livsvigtige emne i den forestående valgkamp. I mørke øjeblikke kan man godt frygte for, at det ikke får nogen fremtrædende plads på dagsordenen. Vi må derfor gøre, hvad vi kan for at bringe miljøspørgsmålet frem der, hvor vi hver især har mulighed for det.

Kilder: 
https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2018-07-24
https://www.tvmidtvest.dk/artikel/iltsvind-i-hestholm-soe-tusindvis-af-fisk-er-doede

Kategorier: Åfiskeri, Aktuelt, Fiskehistorier, Lystfisker, Test og anmeldelser, Til lands, Til vands, Voksen
Sidemenu