Krav om CO2 kvoter til fiskesøer

Gasudslip fra fisk i Put and Take søer er et alvorligt problem


I dag forsvarer marinebiolog Fiasko Søvig sin Ph.d.-afhandling med titlen ”Gasudslip fra fisk i Put and Take søer”.

Forskeren har undersøgt den temperaturstigning i søerne, der forårsages af fiskenes  udslip af organiske gasser. Konklusionen er, at effekten er så markant, at den må betragtes som en væsentlig årsag til klimaforandringerne.

Man må derfor forudse et påbud til alle Put and Take ejere om at søge om tildeling af CO2 kvoter i henhold til EU's kvotedirektiv. Læs vejledning og bilag (kun på engelsk) https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdfKategorier: Aktuelt
Sidemenu


FluerKnive / Knivesliber