Varmen påvirker laks

Vandtemperaturen kan være afgørende for, at genudsatte laks kan overleve


Under overskriften ”Genudsætning af laks – Hot is not godt” advarer Finn Sivebæk om at vandtemperaturer over 18 grader øger risikoen for, at laksen dør ved genudsætning.

Finn Sivebæk er fiskeplejekonsulent hos DTU AQUA, så han ved, hvad han snakker om.

Det faktum, at maj måned dette år er den varmeste, der er målt nogensinde har betydet, attemperaturen i vandløbene er steget. Det forhold skal man være opmærksom på, hvis man fanger oggenudsætter laks.

Almindeligvis er der ikke den store risiko ved at genudsætte en laks så længe, det foregår på en skånsommåde, men hvis vandtemperaturen når op over 18 grader, falder mængden af ilt i vandløbet og der er enmarkant øget risiko for, at den genudsatte laks ikke overlever.

Temperaturen i vandløb kan være meget forskellig afhængigt af lokale forhold. Det kan derfor give godmening at tage et termometer med på fisketuren eller at gå ind på hjemmesiden

http://www.hydrometri.dk/hyd/ , hvor man kan følge temperaturen døgnet rundt i nogle vandløb. Ingenlystfisker ønsker at være årsag til døde laks i åløbet.


Kategorier: Åfiskeri, Aktuelt, Fisk, Til lands, Til vands
Sidemenu